www.vinovac.eu
O Vinovcu
Vinovac
Zaseok Žaje
Zaseok Ćalete
Malo o prezimenu
Zavičajno društvo "Vinovac"
Sa proslava društva "Vinovac"
Komemoracija
Aktualno u selu
Iz seoske arhive
O Vinovcu

Internetsko ograničenje odgovornosti.

 
1.   Uvjeti korištenja:

Korištenjem bilo kojeg dijela internetskih stranica unutar domene Vinovac.eu, kao i svih pod-domena, istodobno prihvaćate sve uvjete korištenja navedene u ovim Općim uvjetima, kao i sva specifična pravila koja jesu ili mogu biti donesena za pojedine sastavne dijelove internetskih stranica unutar domene Vinovac.eu. Pretpostavlja se da ste korištenjem ovih stranica, ili bilo kojeg njihovog dijela, u svakom trenutku upoznati s aktualnim sadržajem pravila korištenja te da ste ih u potpunosti razumjeli i prihvatili.

2.   Prava i obveze korisnika:
Vinovac  - posjetiteljima internetskih stranica Vinovac.eu u dobroj namjeri osigurava korištenje sadržajem tih stranica. Svi korisnici i posjetitelji imaju pravo besplatno služiti se sadržajem stranica, pod uvjetom da ne krše odredbe ovih Općih uvjeta, Pravila foruma te svih drugih javno dostupnih dokumenata kojima se regulira korištenje stranica Vinovac.eu. Internetske stranice Vinovac.eu sastoje se od vlastitih sadržaja, preuzetih sadržaja, sadržaja sastavljenih od strane posjetitelja i korisnika te veza na druge stranice izvan domene Vinovac.eu.

3.   Rizici:
Korištenjem sadržaja internetskih stranica Vinovac.eu korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz njihova korištenja te prihvaća koristiti njihov sadržaj isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

4.   Odricanje od odgovornosti:
Vinovac.eu se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja je na bilo koji način bila povezana s korištenjem internetskih stranica unutar domene Vinovac.eu, za bilo koje radnje korisnika povezanih s uporabom ili zlouporabom sadržaja tih internetskih stranica, kao i za svaku štetu koja može nastati korisniku, ili bilo kojoj trećoj strani, a u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja internetskih stranica Vinovac.eu.

5.   Točnost informacija:
Informacije objavljene na internetskim stranicama unutar domene Vinovac.eu ne moraju nužno biti potpune, iscrpne, precizne ili ažurirane te ne predstavljaju obvezujuće stručno ili pravno mišljenje. Vinovac.eu ne odgovara za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja bilo koje informacije objavljene na stranicama Vinovac.eu.

6.   Poveznice:
Internetske stranice Vinovac.eu sadržavaju poveznice na druge internetske stranice. Ove poveznice objavljujene su u dobroj namjeri. Vinovac.eu ne može biti odgovoran ni za kakve sadržaje koji se nalaze izvan domene Vinovac.eu, a sa kojima na ovakav način može biti povezan.

7.   Autorska prava:
Doumenti, podaci i informacije objavljeni na internetskim stranicama Vinovac.eu mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika, uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba. Vinovac.eu polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizalne i audio materijale, baze podataka i programski kod). Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela internetskih stranica Vinovac.eu smatra se kršenjem autorskih prava, i može rezultirati sudskim i drugim postupcima protiv prekršitelja. Ukoliko smatrate da je Vinovac.eu na bilo koji način povrijedilo vaša autorska prava ili druga prava, molimo da to prijavite na e-mail adresu:
ljubo.zaja61@gmail.com Vaš zahtjev će u najkraćem roku biti razmotren, i ukoliko ga nađemo opravdanim sporni sadržaji će biti bez odlaganja uklonjeni.

8.   Odnos s drugim sadržajima:
Stranice Vinovac.eu sadrže i dokumente, podatke, informacije, kao i veze prema drugim internetskih stranicama napravljenim od strane trećih osoba, koje će se, kad god je to moguce, kao takve označavati. Vinovac.eu nema nadzor na navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim internetskim stranicama te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući one vezane za točnost, potpunost i dostupnost sadržaja na internetskim stranicama kreiranim od strane trećih osoba

9.   Privatnost:
Vinovac.eu u najvećoj mogućoj mjeri štiti privatnost svojih korisnika. Vinovac.eu se obavezuju da će u dobroj namjeri koristiti podatke dobivene od korisnika tijekom korištenja internetskih stranica te da privatne podatke neće distribuirati niti prodavati trećoj strani, osim uz dozvolu korisnika. Vinovac.eu može, u skladu sa zakonom, prikupljati određene podatke o korisnicima dobivene tijekom njihova korištenja portala, ili podatke unesene u postupku registracije. Vinovac.eu obvezuje se da prikupljene privatne podatke poput e-mail adresa, imena i prezimena neće bez dozvole svakog pojedinačnog korisnika na bilo koji način distribuirati. Vinovac.eu se obvezuje da će čuvati privatnost korisnika internetskih stranica u svim slučajevima, izuzev u slučaju kršenja ovih pravila, ili nezakonitih aktivnosti korisnika. Na pismeni zahtjev nadležnih tijela ili, direktno zainteresiranih osoba, a u svrhu istrage, pokretanja ili vođenja sudskih ili drugih postupka, Vinovac.eu može tim tijelima ili osobama dostaviti podatke koje prikupi o pojedinim osobama.

10.Izmjene i stupanje na snagu:
Vinovac.eu zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku te neće biti odgovoran ni za kakve posljedice koje mogu proizaći kao posljedica takvih promjena. Promjene stupaju na snagu trenutkom njihovog objavljivanja na stranicama Vinovac.eu.

Vinovac - selo sa 7 bunara, nekoliko ilirskih grobova (tumila) i najdužoj pojati u dalmatinskoj zagori! Na ponos današnjim naraštajima.

Dragi vinovčani, Žaje, Ćalete, Džaje te rodbino i prijatelji.

Drago mi je da nas se ovoliko okupilo na jednom mjestu. Pa makar to bilo i virtualno!

Ipak imamo nešto zajedničko što nas sve veže. To je naše porijeklo, rodbinske veze i naravno naš Vinovac.
Svi mi koji smo tu odrasli smo ponijeli dio njega u sebi i sve češće se prisjećamo djetinstva provedenoga u njemu.
Imam osjećaj da mi je Vinovac puno toga dao i da sam to objeručke primio. Hvala mu puno.
Vinovac je tada imao što i dati. Pun svita, životinja, vinograda, maslinika, bajama,orala, višanja...
Rođenja i sprovodi, prijateljstva i kumstva,ženidbe i prosidbe, školski dani i praznici su bila svakodnevnica.
Vinovac nam je dao sve!
On nije ni sjena što je nekada bio. Sada je kao starac. Napušten i sam čeka svoju djecu u nadi da ga posjete bar ponekad.
Mi smo svi ponosni da smo iz Vinovca i da smo Žaje, Ćalete (a neki i Džaje).Mi ga čak zovemo Vinovac City. I neka smo. Tako i treba.
Ako ćemo tako pa........ 
Ali za koliko dugo će naši potomci to znati? Što smo mi dali ili učinili za Vinovac? Mislim da je vrijeme
damu se bar malo odužimo. Možete se zapitati kako i gdje početi?
Evo ovo je jedan način........... pa se pridužite i (ili) dajte druge prijedloge.

Vinovac opisan u "Neobičan događaj u Vinov(c)u" - Vjekoslav Kaleb
negdje prije II S.R. objavljen u "Hrvatskom Kolu 1953"

  "S južne strane kose, na obronku njezinu, pred valovitom zelenom ravni, selo Krugovo (Kruševo) Na njegovoj strani, u dolini, nešto pustoj, selo Vinovo (Vinovac)
 
  Gazeći po suhoj šustavoj travi između smrečica i čvrstih krških grmova silazim na sedlo, koje veže ovaj zeleni lovni brijeg sa čudnom glavicom što je na granici između ta dva sela.
 
 Ta glavica je go, plješljiv brijeg, zaobljen kao glava kruha, složena od manjih glatkih, bublastih kamenih hljebova. Čobani sa ovcama, iz jednoga i drugog sela skupljali su se predveče tu i , stojeći na istaknutim stijenama provodili posljednje časove paše. Kadkada su samo gledali buru boja na zapadu, a kadkada se natjecali u bacanju kamena ili zametali bitke. A brojne koze i ovce nisu dale da se između stijena pomoli bilo kakva biljka. Ta gola zamrljana glavica djelovala je sada u puno podne kao poslanstvo drugog nekog kraja, kao da je iza ograde stvarnosti. Bila je baš prikladna granica između ta dva sela, ničija zemlja.
 
  Vinovo ( Vinovac) je nedaleko dolje na drugoj strani plitke i uske doline, na rubu mršavih njivica, na obronku niske gole kose. Vidim ga u cijelini. A znam i kakvo je. Sve se vidi odmah i odavde. Stabla su u njemu sitna, okljaštrena, a malo ih i ima; grmlje trnovito, naježeno, tlo umrljano,čićima, kuće razasute, sav prostor između njih posut ovčijim brabonjčićima, neravan, stjenovit. Po izlizanim pragovima i stijenama, koje strše oko kuća, sjede žene u hladovini, bištu se i zijevaju ne nalazeći drugih zadataka. Muškarci se rijeđe vide. Oni odlaze u primorska sela na nadnice, u gradu prodaju malo duhana, tovar drva, stara magarca ili traže priliku da se otisnu u kakvu neznanu sreću. Selo je ovčarsko, ali s malo ovaca, jer nema paše, oranice su u obliku malih nepravilnih dionica tanke zemlje, pomiješane s većim dijelom valutaka. Selo u dubokom kršu. U njemu nema ni smokava ni maslina, niti vinogradi šaraju njegove bregove.
 U stara je vremena njihov način života imao svojih čari. Tlo je bilo još svježe, šumovito i plodno. Bilo je trave i drva. Mogli su držati stotine ovaca. Zemlje su orali malo, i to radili starci   i djevojke. Momke i muževe gospodari su slali na daleke vojne. Nije im bilo baš ni mrsko otići u svijet, jer su se nadali plijenu i drugim mogućnostima. Ali ta vremena nisu ostavila nikakva traga osim strašnog siromaštva".


Vinovac poslije II SR prosvjetno i ekonomski bolje i prosperitetnije mjesto!


Vinovac je selo koje pripada općini Marina - Trogir - Hrvatska

Vinovac je selo koje pripada općini Marina - Trogir - Hrvatska geografske pozicije su 43*35'35.06"N 16*03'17.75"E nadmorske visine 187m. 

Po popisu stanovništva 1981 u Vinovcu je registrirano 227 ljudi
a popisom stanovništva 2011 broj registriranih mještana je spao nasvega 75!

Želim vam ugodno čitanje.
Lijep pozdrav.
Ljubo Žaja - Milin

 

Područje koje pokriva selo Vinovac je bilo nastanjeno daleko prije nego što su se predci sadašnjih stanovnika doselili na ovo područje. Da je život tu bio prisutan od pamtivjeka svjedoči i stari grob - Tumil (gomila) koji je otkriven na području Lozovca i nažalost uništen krajem šestesetih godina 20. stljeća.
Tumuli su se gradili od srednjeg ili kasnog bakrenog doba (od oko 1600. pr. Kr.) do kraja željeznog doba, odnosno do rimske prevlasti na tlu današnje Hrvatske.

Vjerovatno je da je prijašnja naseobina bila u dijelu sela danas zvanog Razorina. Pretpostavlja se  da su i okolni bunari iskopani u to doba s obzirom da drugih izvora vode tu nema. Poznatiji bunari koji su u okolici su:
Guljovača velika i mala, Bućac koji je bija korišten kao izvor pitke vode do nedavno, te dva bunara u krstenjaku. Tu su i neki bunari koji su nažalost zatrpani. U blizini je i lokva zvana Vrućica koja je i danas puna vode i u najsušnije doba godine. Stanje bunara je nažalost jako loše te bi bilo dobro da ih se, jednog dana, povrati u prvobitno stanje.
Dali će se ikada snaći snage i volje da se to obnovi i ostavi u nasljedstvo budućim naraštajima?

Selo se sastoji od dva zaseoka; - Žaje i Ćalete. Ova dva dijela su jako povezana rodbinskim vezama.
U trogirskoj zagori prije 2.svetskog rata je postojala samo jedna škola. Nakon odluke vlade FNRJ je pokrenula masovnu izgradnju škola i opismenjavanju populacije u državi. 
Između dva zaseoka je napravljena prva stalna osnovna škola ( za djecu od 1. do 4. razreda) 1956*. god. prvenstveno zahvaljujući tadašnjem seoskom odborniku Anti Žaja - Cole koji je na lukav način pre-usmjerija material za gradnju zajedničke škole u Mitlu u naše selo Vinovac. Mještani sela su tada svojim radom doprinjeli u gradnji škole. Bez njegove inicijative, škole u Vinovcu ne bi bilo. Puno mu hvala. Prvi učitelj je bio Nikola Sokol.
 Školska zgrada je još u selu ali je u jako lošem stanju.
Prije toga se išlo u Lukatićevu kuću pa Stipanovu ili obratno? Jedno vrijeme u Stipanovoj kući su spavali učitelj Nikola Sokol a nakon njega učitelj Marko Sapunar.
Poslije pomenute dvojice došla je učiteljica Božič Radenka, pa učiteljica Miljenka Duplančić iz Komiže na Visu (Već znamo da je ona učila šk godine 1961/62 / 1962/63). Nakon nje došla je učiteljica Šeremet Ljiljana, sa Brača
..koja je radila od Rujna 1963 do Lipnja 1971. godine kada je zbog nedostatka učenika u Vinovcu prešla da radi u Bliznu Donju zajedno sa učiteljicom Neda Ercegović udataUgrina koja je također učila u Vinovcu kraće vrijeme.
Nakon 4. razreda te do 8. razreda djeca su išla u osnovnu školu " Saša Marijan" u Blizni Donjoj koja je izgrađena 1961. godine.
U Slobobnoj Dalmaciji broj 2630 strana 3. izdanog dana 25 .07. 1953 u članku "Prosvjetna aktivnost u Splitskom kotaru" pod zaslužnim prosvjetnim radnicima spominje se i učitelj Mindoljević iz Mitlo-Vinovca.
Nažalost više podatataka o ovom učitelju nemam, pa molim sve koji mogu imati nekakve podatke da se jave na email adresu navedenu na ovom websitu.
Beskrajno smo im zahvalni.


* Ivan Pažanin - Školstvo u Trogirskom Kraju u 19. i 20. stoljećuŠkola u VinovcuUčiteljica Ljiljana Šeremet

Zamolio bi sve mještane koji znaju imena drugih učitelja da mi dostave njihova imena i školske godine koje su polazili u Vinovcu.Crkva Sv. Mihovila Arhanđela se nalazi na brdu između Mitla i Blizne Donje (oko 4 km od Vinovca).Crkva je vjerovatno podignuta u 23. stoljeću a pregrađena je 1406 . Na pročelju je još djelomično čitljiv natpis:
"Ovo djelo učini [...] +1406". Crkva je pregradnjim dobila svod te dva barokna prozora. Sa sjeverne strane dograđena je mala sakristija .Crkva je obnavljana 1806., 1961. 1974/75, 1985 te krajem 2019-20 godine. Oko crkve je groblje u kojem ima dosta stečaka.

Jedno Počivalo je između Vinovca i Mitla koje je služilo za odmor procesije tokom pogreba pokojnika koji su se nosili na nosilima.Tu je i mala kapelica.

Crkva Sv Ante u Blizni izgrađena 1967 a posveta nove crkve održana 18.06.1967  (crkva je građena tokom službe Fra Tomislava Duke.Fra Tomislav Duka Fra Tomislav Duka: 02.01.1932 Igrane - 05.11. 2007 Živogošće
Dio svoje službe vršio je u Blizni (godine službe treba utvrditi)Fra Jerko Ćaleta 
18.10.1944. - Viktorija (Kanada) 17.02. 2003.
Rođen u Vinovcu zaseok Ćalete, Filozofsko-teološki studij završio je u Makarskoj.
Zaređen je za svećenika 1969. godine. Bio je župnik za hrvate u Kanadi,Winnipegu, Edmontonu, Vancouveru i Viktoriji.
Pokopan Na spliskom groblju Lovrinac


Fra Mijo Ćaleta 15.08.1946. - Split,29.05.2005.
Rođen u Vinovcu zaseok Ćalete, Filozofsko-teološki studij završio je u Makarskoj i Zagrebu.
Zaređen je za svećenika 1972. godine.
Nakon studija matematike u Frankfurtu, profesor je na našoj klasičnoj gimnaziji u Sinju.
Bio je definitor Provincije.
Pokopan u Sinju.

 http://www.sibenska-biskupija.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=325:blizna&catid=104&Itemid=299


Zaseok Žaje:

Pred ulazak u zaseok Žaje mora se proći ispod škole te ispod kapelice gospe od Loreta.
Obnova je započela obnavljanjem vratašca koje je obavija Denis Žaja pok. Ljube a potpuna obnova kapelice je obavljena u ljeto 2015. g
donacijom Ante Žaja pok. Duje


Zaseok je podijeljen neformalno na Vidiće i Staniće.

Pronađen je podatak da je osoba Luca Stanić  živjela u Vinovcu! Zato se jedan dio vjerojatno zove Stanići!
Ako netko zna više o tome neka me obavijeste.

Gjaja Stanić Josip je putovao u New York 1903 godine brodom "Cita di Milano" iz Genove. Bio je star 43 godine a u džepu je imao 3 dolara.
Na put je išao sa Ugrina Ivan star 39 god, Ugrina Ivan star 26 godina oba dva su iz Rastovca te Gjaja Stipe star 24 godine te Purich Marko iz Blizne star 23 godine. Oni su naveli da ih u New Yorku čeka prijatelj Mamut Marko.
Brodom Laura su iz Trsta doputovali u New York 29.Prosinca 1910; Džaja Marijan, star 29 godina, 
Žaja Luka - Blizna, star 29 god i Mamut Marijan star 40 god.
Također su istim brodom Laura iz Trsta doputovali u New York 03.Travnja 1912.; Džaja Marijan star 41 god, Džaja Mate star 26 god, a sa njima su bili i Rubelj Franjo star 27 god i Mamut Ivan star 43 god. 

Glavne obitelji koje su sastavni dio Žaja su poznate kao:

Sašokini, Palasovi, Josini, Lubinovi, Luketići, Kolonjini, Meštrovi, Šovići,Glavarovi, Lugarovi Đemini i Grgići. 
Zaseok Ćalete: (Podatke je priložio Jozo Ćaleta - Sudac):
Begovi, Grgurići, Matuzalovi, Mašići, Kalici i Škorići
 (ako netko ima bolju informaciju molim da se javi)

e-mail vinovac@net.hr

Kroz povijest glavni izvor prihoda je bio poljoprivreda i stočarstvo (sitnoga zuba)

Glavne kulture su Masline,Vinova loza (Babić) Smokve, Bajame...